Komisja Europejska wniosła nowy pozew przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości.

Chodzi o niewłaściwą implementację przepisów o udzielaniu zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi. Bruksela wymaga od Warszawy także wyjaśnień w sprawie przepisów dotyczących redukcji emisji pochodzących z przemysłu.

>>> Czytaj też: Budowa dróg w Polsce kosztowała o 2 mld zł za dużo

Komisja uważa, że polskie przepisy utrudniają dostęp do zamówień publicznych niektórym podmiotom gospodarczym. Z postępowania o udzielenie takich zamówień wykluczone są firmy, które wyrządziły szkodę nienależycie wykonując uprzednie zamówienie lub z którymi rozwiązano umowę. Jak wyjaśnia Komisja, automatyczne wykluczenie stosuje się także w przypadkach, w których podmiot nie działał celowo. Według Brukseli jest to sprzeczne z unijną dyrektywą. Mimo upomnienia ze strony Komisji we wrześniu zeszłego roku, Polska nie zmieniła ustawodawstwa.

Druga sprawa, dotycząca emisji, jeszcze nie trafiła do Trybunału, ale może tak się stać, jeśli w ciągu dwóch miesięcy Polska nie podejmie koniecznych działań. Unijna dyrektywa dotycząca redukcji emisji powinna znaleźć odzwierciedlenie w krajowych przepisach najpóźniej na początku stycznia tego roku. W marcu Komisja wysłała do Warszawy formalne upomnienie w tej sprawie, ale dotychczas nie otrzymała odpowiedzi.

>>> Czytaj też: Przez Polskę przebiegną dwa europejskie korytarze transportowe