"Znaczenie tej umowy daleko wykracza poza wartość kontraktu. Nie jest to bowiem typowa umowa transportowa, ale otwiera zupełnie nowe na naszym rynku możliwości tradingowe surowca" - napisano w komunikacie.

Według władz PERN Przyjaźń, spółka ma nie tylko ważnego kontrahenta, ale zrobiła także krok dla uruchomienia i przetestowania nowych usług, jakie maja być świadczone w Terminalu Naftowym w Gdańsku.

PERN „Przyjaźń”, Naftoport i Eni Trading & Shipping S.p.A. po sfinalizowaniu transakcji zamierzają przystąpić do ustalania warunków umowy długoterminowej.