Neuca

Neuca może przejąć w I kw. przyszłego roku pierwsze przychodnie, które od razu powinny być rentowne. Spółka rozważa także otwieranie nowych placówek, poinformował przewodniczący rady nadzorczej Kazimierz Herba. Neuca ogłosiła w połowie listopada, że jako pierwszy dystrybutor leków wejdzie w segment przychodni. W ocenie Herby, segment ochrony zdrowia w Polsce jest bardzo obiecującym rynkiem i Neuca zamierza go maksymalnie wykorzystywać. "Mamy wizję stworzenia małej sieci i w ciągu najbliższych kilku lat wydamy na to ok. 30 mln zł. Na razie Neuca będzie szukać okazji do przejęć przychodni, ale nie jest wykluczone, że otworzy też nowe placówki" - powiedział Herba w rozmowie z "Parkietem". Dodał, że spółka będzie obserwować efekty swoich działań i na ich podstawie zapadną decyzje o ewentualnych dalszych krokach w tym segmencie. Wpływ na nie będzie miała także sytuacja na rynku ochrony zdrowia.

Polimex-Mostostal

Wierzyciele Polimeksu-Mostostalu zrzekli się uprawnień wynikających z naruszenia przez spółkę umowy restrukturyzacyjnej i zobowiązali Polimex do wykonania zobowiązań do 31 stycznia 2014 r., podała spółka. >>>>

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypowiedziała umowę Polimeksowi-Mostostalowi na budowę trasy S69 z Bielska-Białej do Żywca – dowiedział się „Forsal.pl”.Trasa S69: kontrakt z Polimeksem zerwany >>>>

Orco Property Group

Trzy węgierskie spółki zależne Orco Property Group złożyły wnioski o otwarcie postępowania upadłościowego-naprawczego w Sądzie Metropolitalnym w Budapeszcie, podała spółka. "Poszczególne spółki zależne posiadają aktywa znane jako Paris Department Store, Vaci 1 (dawny budynek giełdy) i Szervita. Wnioski zostały złożone po nieudanych negocjacjach restrukturyzacji zadłużenia z bankiem finansującym. Moratorium na 120 dni, które oferuje procedura reorganizacyjna daje tym spółkom możliwość dalszych negocjacji z wierzycielami, w tym bankiem finansującym" – czytamy w komunikacie.

GTC

Akcjonariusze Globe Trade Centre zadecydują na nadzwyczajnym walnym zgrowadzeniu 9 stycznia 2014 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 31,94 mln akcji serii J bez prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej, czytamy w projektach uchwał NWZ. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 10 groszy, ale nie wyższą niż 3.193.729 złotych 80 groszy do kwoty nie niższej niż 31.937.299 złotych 10 groszy, ale nie wyższej niż 35.131.028 złotych 80 groszy poprzez emisję nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 31.937.298 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10 groszy każda (akcje serii J)" - czytamy w projekcie uchwały. Dotychczasowi akcjonariusze będą pozbawieni w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J, podano również.

Olympic

Spółka zależna Olympic Entertainment Group (OEG) - Olympic Casino Group Baltija UAB otrzymała licencję na prowadzenie zakładaów sportowych na Litwie, podała spółka. "OEG oferuje zakłady sportowe pod marką OlyBet od sierpnia 2013 i posiada licencje w Estonii i Łotwie. Działalność na Litwie ma być rozpoczęta w I kw. 2014 r. Obok platformy do zakładów, OEG będzie rozwijać również sieć OlyBet Sports Bars na Litwie" – czytamy w komunikacie.

Avia Solutions Group

Avia Solutions Group AB sfinalizowała przejęcie spółki Helisota UAB za 12,47 mln LTL i 165 tys. nowych akcji Avii, podała spółka. Wcześniej Avia otrzymała pozwolenie Litewskiego Urzędu Antymonopolowego na transakcję, co było warunkiem zawieszającym. Helisota UAB specjalizuje się w serwisie helikopterów.

J.W. Construction

J.W. Construction Holding wprowadza do sprzedaży I etap osiedla Nowe Tysiąclecie w Katowicach, liczący 149 mieszkań, podała spółka. Docelowo projekt zakłada budowę pięciu budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 573 lokali. "Rozpoczęcie sprzedaży osiedla Nowe Tysiąclecie pod koniec tego roku to świetna wiadomość dla tych, którzy liczą na 100 proc. kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Dodatkowo dla klientów nabywających lokal jeszcze w grudniu przygotowaliśmy prezent w postaci specjalnego rabatu. Druga dobra informacja, to że w ofercie część lokali zostanie objętych programem MdM" - powiedziała członek zarządu oraz dyrektor pionu marketingu i sprzedaży J.W. Construction Holding Małgorzata Ostrowska, cytowana w komunikacie.

Elemental Holding

Elemental Holding zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w środę, 18 grudnia, podała spółka. >>>>

Pekaes

Pekaes zawarł z Zarządem Morskiego Portu Gdynia umowę nabycia 52,93% udziałów spółki Spedycja Polska-Spedcont za 14 mln zł, podała spółka. >>>>

Bank Millennium

Obligacje Banku Millennium zadebiutują na rynku Catalyst we wtorek, 17 grudnia. Będzie to 176. emitent papierów dłużnych na rynku Catalyst oraz 46. debiut na tym rynku w 2013 roku. Wartość emisji wyniosła 250 mln zł. Data wykupu to 5 października 2015 r.

PGE

Wydobycie w Kopalni Węgla Brunatnego (KWB) Bełchatów osiągnęło 1 mld ton od początku eksploatacji w 1980 roku, podało PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GIEK). "W sobotę 14 grudnia o godz. 14.23 w Oddziale Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów wydobyta została miliardowa tona węgla. Dokonała tego koparka K- 41 w Polu Szczerców na poziomie + 78m" - czytamy w komunikacie. KWB Bełchatów funkcjonuje od 17 stycznia 1975 r. Wydobycie pierwszych ton węgla brunatnego nastąpiło 19 listopada 1980 r. Od tej pory wydobycie sukcesywnie rosło aż do 1989 roku, kiedy osiągnięto docelową zdolność wydobywczą 38,5 mln ton rocznie, podano również.

ATM

ATM, właściciel i operator ogólnopolskiej sieci światłowodowej Atman, poszerzył zasięg swojej sieci o kolejny zagraniczny punkt wymiany ruchu internetowego - MSK-IX w Moskwie, podała spółka. "Uruchomienie węzła dostępowego w tym największym moskiewskim węźle międzyoperatorskim stanowi doskonałe uzupełnienie kilkuletniej już obecności sieci Atman w zachodnioeuropejskich punktach wymiany ruchu: AMS-IX w Amsterdamie, DE-CIX we Frankfurcie i LINX w Londynie, rozszerzając zagraniczny zasięg sieci do 7400 km" - czytamy w komunikacie. Uczestnictwo w moskiewskim węźle wymiany ruchu zoptymalizuje koszty dostępu do internetu i innych usług Atman i otworzy drogę do wschodnioeuropejskich zasobów internetowych.

Produkty Klasztorne

Spółka Produkty Klasztorne zadebiutuje w środę, 18 grudnia, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, podała spółka. >>>>

Energa

Agencja ratingowa Moody's Investors Service potwierdziła przyznane Grupie Energa ratingu inwestycyjnego na poziomie Baa1, dla niezabezpieczonego długu – Baa1 oraz tymczasowy na poziomie (P)Baa1 udzielony Programowi EMTN spółki zależnej Energa Finance AB o łącznej wartości 1 miliarda euro, podała spółka. Perspektywa ocen ratingowych została zmieniona z negatywnej na stabilną. >>>>