Spółka wprowadza do obrotu 24,5 mln akcji serii M, w tym 4,9 mln w transzy inwestorów indywidualnych oraz 19,6 mln transzy inwestorów instytucjonalnych. Akcje serii M obejmowane były po cenie emisyjnej w wysokości 2,50 zł. Spółka przydzieliła wszystkie oferowane akcje.

Główne cele emisji to: spłata zadłużenia z tytułu programu emisji obligacji pozyskanego na nabycie Terra Recycling - ok. 15,00 mln zł, inwestycje w aktywa rzeczowe w latach 2013-2015 - ok. 20,26 mln zł, akwizycje innych podmiotów działających na rynku recyklingu, gospodarowania oraz obrotu odpadami - ok. 30,00 mln zł oraz spłata części zadłużenia w kwocie ok. 5,00 mln zł.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Grupę tworzą obecnie trzy spółki: Syntom SA, Tesla Recycling i Terra Recycling. W 2012 roku Grupa osiągnęła przychody w wysokości 895 mln zł. Od lipca 2012 r. akcje Elemental Holding S.A. notowane są na rynku NewConnect.

>>> Czytaj też: Przegląd wiadomości ze spółek - 9 grudnia 2013 r.