Przedsięwzięcie jest pierwszą w Polsce udaną próbą komercjalizacji grafenu wykorzystującą dorobek polskiej placówki naukowej. Strategicznym partnerem jest Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych. Od 2011 r. polska metoda hodowania grafenu na węgliku krzemu objęta jest międzynarodowym patentem.

Jednym z kierunków komercjalizacji grafenu podjętych przez ITME, Nano Carbon oraz Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach jest opracowanie i wprowadzenie na rynek grafenu płatkowego – wytwarzanego na drodze przetwarzania grafitu – oraz tworzyw konstrukcyjnych nowej generacji bazujących na tej substancji.

>>> Polecamy: Grafen: Spółka Nano Carbon rozpoczęła sprzedaż płatków grafenowych