"Obradujące w dniu 7 stycznia 2014 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o powołaniu z dniem 1 lutego 2014 roku pana Aleksandra Grada do składu rady nadzorczej III kadencji Tauron Polska Energia S.A." - czytamy w komunikacie spółki.

Grad - były minister skarbu - jest od lipca 2012 r. prezesem zarządu spółki PGE EJ 1 Sp. z o.o. (należącej do Polskiej Grupy Energetycznej), gdzie odpowiada za proces przygotowania i budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

"Powołany członek rady nadzorczej w ocenie spółki nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Tauron Polska Energia S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu" - podano dalej w komunikacie.

W końcu ub.r. PGE i jej partnerzy: KGHM Polska Miedź, Tauron i Enea zadeklarowały, że będą kontynuować prace zmierzające do budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, pomimo niespełnienia się warunków zawieszających przewidzianych w parafowanym w dniu 23 września 2013 r. projekcie umowy wspólników w sprawie tego projektu.

Reklama

We wrześniu br. w wyniku prac związanych z wypracowaniem projektu umowy nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej spółki te parafowały umowę wspólników. Według tej umowy, KGHM, Tauron oraz Enea nabędą po 10% udziałów w PGE EJ1.

W lutym 2012 r. PGE podało, że pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce, o mocy ok. 3000 MW, zostanie uruchomiona w 2025 r. Dotychczas planowano uruchomienie pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej na rok 2020. Druga elektrownia jądrowa, o takiej samej mocy, ma powstać do 2029 r.

PGE, KGHM, Tauron i Enea już kilkakrotnie przedłużały termin obowiązywania listu intencyjnego w sprawie nabycia udziałów w spółce celowej, która zbuduje i będzie eksploatować elektrownię atomową.