Najbardziej pesymistyczne oceny w tym zakresie zgłaszają podmioty z sekcji edukacja (gorsze od formułowanych w grudniu i styczniu ubiegłego roku) oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (mniej niekorzystne niż przed miesiącem, ale zbliżone do sygnalizowanych przed rokiem), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie minus 2 (przed miesiącem minus 7). Poprawę koniunktury odnotowuje 15 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 17 proc. (w grudniu odpowiednio 12 proc. i 19 proc.).

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie minus 9 (przed miesiącem minus 12). Poprawę koniunktury odnotowuje 11 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 20 proc. (w grudniu odpowiednio 11 proc. i 23 proc.).

W styczniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 11 (przed miesiącem plus 8). Poprawę koniunktury odnotowuje 19 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 8 proc. (w grudniu odpowiednio 17 proc. i 9 proc.).

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 21 (przed miesiącem plus 25). Poprawę koniunktury odnotowuje 26 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 5 proc. (w grudniu odpowiednio 30 proc. i 5 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

>>> Polecamy: Wynagrodzenie minimalne: już ponad milion Polaków pracuje za grosze