Spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu prac nad prospektem emisyjnym.

"Zamiarem spółki jest przygotowanie prospektu emisyjnego oraz złożenie wniosku o jego zatwierdzenie do Komisji Nadzoru Finansowego w drugim kwartale 2014 r." - czytamy w komunikacie.

W listopadzie ub. roku wiceprezes spółki Dariusz Korecki informował ISBnews, że Synektik nie wyklucza przejścia na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect w 2014 r. Zmianie rynku notowań będzie towarzyszyła emisja nowych akcji, ale niewykluczone, że na emisję spółka zdecyduje się wcześniej.

Synektik spodziewa się, że jego wyniki za 2013 rok będą lepsze rok do roku.

Narastająco po trzech kwartałach przychody spółki wyniosły 46,66 mln zł i były wyższe o 43,3% w skali roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 4,91 mln zł wobec 2,97 mln zł straty rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 3,75 mln zł wobec 3,46 mln zł straty rok wcześniej.

Spółka liczy także na poprawę wyników w przyszłym roku w stosunku do osiągniętych w 2013 roku. Na wzrost przychodów wpłynie m.in. pełne uruchomienie na przełomie II i III kw. 2014 roku zakładu produkcyjnego w Warszawie.

Synektik powstał w 2001 roku, zaś od sierpnia 2011 roku akcje spółki notowane są na NewConnect. Spółka jest notowana w indeksie NC Lead oraz NC Life Science (spółek prowadzących działalność naukową z zakresu medycyny i biotechnologii).