Konsensus rynkowy wynosił 0,5 proc. spadku w ujęciu kwartalnym.

Jednostkowe koszty pracy oblicza się jako stosunek płacy za godzinę pracy do wydajności pracy. Jak podkreśla Departament Pracy, "wzrost wynagrodzenia za godzinę zazwyczaj zwiększa jednostkowe koszty pracy, a wzrost wydajności na godzinę zazwyczaj je obniża".

Wydajność pracy

Wydajność pracy w gospodarce amerykańskiej (z wyłączeniem rolnictwa) wzrosła w IV kw. 2013 r. o 3,2 proc. w ujęciu kwartalnym i o 1,7 proc. w ujęciu rocznym, wynika z wstępnych danych Departamentu Pracy.

Konsensus rynkowy wynosił 2,5-3,4 proc. wzrostu w ujęciu kwartalnym.

Wydajność pracy oblicza się dzieląc wartość całości produkcji przez liczbę godzin przepracowanych przez pracowników, właścicieli i ich członków rodzin.