"Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4.445.000 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 10.418.000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad 2-krotnie większy niż liczba EUA oferowana do sprzedaży w ramach aukcji. W aukcji uczestniczyło 18 firm, a cena rozliczeniowa wyniosła 5,97 euro/EUA" - czytamy w komunikacie.

W 2014 r. całkowita liczba uprawnień do emisji, które zostaną wystawione do sprzedaży na aukcjach w imieniu Polski wyniesie w sumie ponad 55,5 mln. Aukcje są przeprowadzane w co czwartą środę, w godzinach 9:00-11:00.

Ministerstwo Środowiska ma umowę z giełdą European Energy Exchange (EEX), na mocy której Polska będzie tymczasowo sprzedawała swoje uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych poprzez Wspólnotową Platformę Aukcyjną prowadzoną przez EEX.