Niemal całość nowych środków trafiła do funduszy detalicznych.

Wcześniej Analizy Online szacowały wstępnie dodatnie saldo wpłat i umorzeń za luty na ok. 500 mln zł.

"W lutym inwestorzy indywidualni wyraźnie powrócili do funduszy o agresywnej strategii. Największy strumień gotówki płynął do funduszy akcyjnych, które pozyskały najwięcej środków od 3 miesięcy. Do produktów dostępnych w szerokiej ofercie klienci wpłacili łącznie +0,8 mld zł netto, przy czym najwięcej środków (+310 mln zł) pozyskały fundusze akcji małych i średnich spółek, a niewiele mniej trafiło do funduszy akcji polskich uniwersalnych (+287 mln zł)" - czytamy w raporcie.

Dzięki ogromnej popularności PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy), do którego klienci wpłacili +140 mln zł netto, wysokie saldo wpłat i wypłat odnotowały także fundusze sektorowe. Na przeciwnym biegunie znalazły się fundusze akcji Nowej Europy, które zakończyły miesiąc z ujemnym saldem wpłat i umorzeń na poziomie -38 mln zł, podano także.

>>> Polecamy: Ranking funduszy inwestycyjnych: gdzie w lutym można było zarobić najwięcej?

W przypadku pozostałych grup, które zakończyły luty z dodatnim bilansem sprzedaży, skala napływów nie była wysoka.

"Również w przypadku funduszy mieszanych skala lutowych napływów była najniższa od kilku miesięcy. Pozyskały one łącznie +16 mln zł. Od listopada zeszłego roku gros środków trafia do funduszy stabilnego wzrostu i tak było też tym razem. Saldo wpłat i wypłat wyniosło łącznie +55 mln zł" - czytamy dalej.

Wspólną cechą funduszy, które zakończyły luty z ujemnym bilansem sprzedaży jest niski poziom ryzyka. Największym zaskoczeniem były odpływy środków z cieszących się ogromną popularnością w ostatnich miesiącach funduszy gotówkowych i pieniężnych, konkludują analitycy.