Wielkie koncerny czekają na zmiany w amerykańskim prawie podatkowym lub jakiekolwiek inne decyzje Kongresu, które dadzą im argument, by zacząć rozliczać się na terenie USA.

Wielkie przedsiębiorstwa z USA zgromadziły za granicą 1,95 biliona dol. To o 11,8 proc. więcej niż rok temu – wynika z danych pochodzących z 307 przedsiębiorstw, które zostały przeanalizowane przez Bloomberga. Tylko trzy spółki - IBM, Microsoft i Apple – dodały do tego salda 37,5 mld. Kwota ta odpowiadała za 18,2 proc. całkowitego wzrostu.

- Luki w naszym prawie podatkowym umożliwiają dokonywanie wielu sztuczek, polegających na unikaniu opodatkowywania dochodów przez amerykańskie przedsiębiorstwa na terenie USA – mówi Dan Smith, adwokat specjalizujący się w prawie podatkowym.

Chociaż wiele bogatych krajów wprowadza ulgi podatkowe, by przeciwdziałać transferowaniu dochodów do rajów podatkowych, amerykańska polityka pozostaje nieprzychylna dla rodzimego biznesu. Odpowiedź korporacji na zaistniałą sytuację jest od kilku lat niezmienna: stosują politykę kreatywnej księgowości, prowadzącą do unikania amerykańskiego fiskusa. Podatek od zysków korporacyjnych wynosi w USA 35 proc., dla porównania w Irlandii to jedynie 12,5 proc.

Najważniejsze amerykańskie firmy lobbują za zmianami w prawie podatkowym, argumentując, że obecny stan prawny prowadzi do utraty konkurencyjności amerykańskiego biznesu na światowych rynkach. Piętnaście największych firm pod względem wielkości zysków transferowanych za granicę, w tym momencie przetrzymuje 795,2 mld dol. na kontach poza USA.

>>>Państwo jest niezbędne? Czytaj o polityce podatkowej państw

Podatkowa ziemia obiecana

Największy udział rozliczanych za granicą dochodów dotyczy firm z sektora technologicznego. Dużą część tych aktywów stanowią patenty oraz tzw. „własność intelektualna”. Prawie połowa (43 proc.) zagranicznych dochodów amerykańskich spółek została rozliczona w zaledwie kilku państwach: Irlandii, Luksemburgu, Holandii, Szwajcarii i na Bermudach. Kwota ta jest około pięć razy wyższa niż łączne amerykańskie inwestycje i nakłady na pracę w tych krajach – wynika z raportu Congressional Research Service z 2013 roku. Straty amerykańskiego budżetu z tego tytułu to kwota wahająca się w zakresie od 30 do 90 mln dol.

Amerykański rząd planuje wprowadzić zmiany w prawie dotyczące opodatkowania aktywów przenoszonych przez firmy za granicę. Zamierzają zwolnić zagraniczne przychody od opodatkowania w USA, zmniejszając opłacalność przenoszenia środków do zagranicznych systemów podatkowych. Plany reformy podatkowej zawierają obłożenie jednorazowym podatkiem wszystkie zagraniczne aktywa − 8,75-proc. dla środków pieniężnych oraz 3,5-proc. na wszystkie inne aktywa.

Według szacunków gabinetu Obamy,  zmiany w przepisach podatkowych przyniosą wpływy do budżetu w wynoszące 276 mln dol. w ciągu najbliższej dekady. 

>>> USA sprzedają rezerwy ropy naftowej. Po raz pierwszy od 1990 roku. Czytaj więcej.