"Rada nadzorcza zatwierdziła propozycję zarządu dotyczącą rekomendowania walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom spółki w wysokości 0,08 zł na jedną akcję. Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy, jej wysokości oraz szczegółowych warunków jej ewentualnej wypłaty zostanie podjęta przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe spółki za 2013 r." - czytamy w komunikacie.

W grudniu spółka zapowiedziała, że chce zwiększyć stopę dywidendy do blisko 5%, jeśli zysk netto za 2013 r. okaże się wystarczająco wysoki. "Parkiet" policzył wtedy, że oznaczałoby to wypłatę w wysokości ok. 11 groszy na akcję.

Robyg odnotował 28,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2013 r. wobec 24,98 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2013 r. wyniósł 28,64 mln zł wobec 18,72 mln zł zysku rok wcześniej.

W ubiegłym roku akcjonariusze spółki zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 20,68 mln zł, tj. 0,08 zł na akcję z zysku wypracowanego w 2012 r.,

Robyg to deweloper realizujący inwestycje deweloperskie w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku.