Produkcja górnicza Coal Energy spadła o 50,5 proc. r/r do 40,64 tys. ton w marcu. W ujęciu miesięcznym produkcja górnicza w ub. miesiącu spadła o 8,1%, podano w komunikacie.

Produkcja węgla energetycznego zmniejszyła się o 56,5% r/r i o 13,4% w ujęciu miesięcznym do 28,49 tys. ton w marcu, zaś węgla koksującego i dwufunkcyjnego wyniosła w tym czasie 12,15 tys. ton, co oznacza spadek o 27,1% r/r oraz wzrost o 7,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Produkcja węgla odzyskanego z hałd wyniosła 8,70 tys. ton i spadła o 7,9% r/r, ale wzrosła o 32,9% w porównaniu z lutym.

Coal Energy to trzeci pod względem udokumentowanych zasobów surowca (według stanu na koniec 2010 r.) i siódmy pod względem wielkości produkcji (na podstawie danych za 2010 r.) prywatny producent węgla kamiennego na Ukrainie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.