We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto za 2013 r. wyniósł 15,22 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 14,16 mln zł wobec 15,96 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1967,48 mln zł w 2013 r. wobec 1948,98 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2013 r. wyniósł 12,18 mln zł wobec 13,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa Handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.