Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, ISBnews, IAR oraz Emitent.

mBank

mBank odnotował 337,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 325,74 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

mBank szacuje, że koszty dostosowania oferty banku do usług Orange sięgną ok. 15 mln zł, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. >>>>

mBank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości ok. 1 mld zł w 2014 r. Cel strategiczny mBanku Hipotecznego na 2014 rok to emisja listów zastawnych wartości ok. 1 mld zł, poinformował prezes mBanku Cezary Stypułkowski. "Intencja jest taka, aby zbudować odpowiedni portfel kredytów hipotecznych, które są sprofilowane pod emisję listów zastawnych. Cel strategiczny to 1 mld zł. To jest testowanie rynku. To jest kwota, która apeluje do wyobraźni. Czy to będzie nieco mniej, czy więcej, to już kwestia drugorzędna" – powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej. "W ubiegłym roku w pierwszym kwartale sprzedaliśmy 367 mln zł hipotek, w tym roku to jest już ponad 618 mln zł. Te kredyty udzielone w tym roku mają konstrukcję, która pozwala na emisję pod nie listów" - dodał.

mBank zamierza wyłączyć spółkę BRE Ubezpieczenia z grupy kapitałowej i prowadzi obecnie rozmowy z pięcioma partnerami w sprawie powołania joint-venture lub sprzedaży tej spółki, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. "Jednym z celów jest dekonsolidacja BRE Ubezpieczenia m.in. ze względu na aspekty regulacyjne. Czy to będzie joint-venture, czy sprzedaż spółki jeszcze nie wiemy. W tej chwili rozmawiamy w 5 partnerami na ten temat" - powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej.

Zysk netto mBanku w 2014 r. na pewno będzie wyższy niż osiągnięty w 2013 r., zapowiedział prezes Cezary Stypułkowski. "Po pierwszym kwartale wydaje się, że to prawdopodobieństwo osiągnięcia wyniku wyższego niż w 2013 r. jest zdecydowanie wyższe. Jakość tego wyniku w I kw. jest bardzo dobra. Na pewno wynik będzie wyższy niż w roku poprzednim" - powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej. Prezes podkreślił, że ubiegłoroczny zysk netto na poziomie 1,2 mld zł zawierał kilka zdarzeń jednorazowych i podobnie jak w 2013 roku wynik bieżącego roku będzie zawierał takie zdarzenia. "Będziemy bardziej precyzyjni po II kw." – powiedział prezes.

PKN Orlen

PKN Orlen podpisał umowę kredytową z konsorcjum 17 banków, w ramach której zapewnił sobie finansowanie do maksymalnej wartości 2 mld euro, podał koncern. Umowa została zawarta na okres 5 lat wraz z dwiema rocznymi opcjami przedłużenia. "Kredyt został zaaranżowany w formule club deal, co oznacza, że zarówno skład konsorcjum, jak i kwota zaangażowania kredytowego zostały wynegocjowane przez PKN Orlen oddzielnie z każdym bankiem, zapewniając możliwość osiągnięcia najbardziej korzystnych warunków" - czytamy w komunikacie. Kredyt dostępny będzie w dwóch transzach. Pierwsza, w wysokości 1,5 mld euro zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia wynikającego z podpisanej w 2011 r. umowy kredytowej. Wykorzystanie pozostałych 0,5 mld euro uwarunkowane będzie zapotrzebowaniem PKN Orlen oraz spółek z Grupy Kapitałowej Koncernu na środki finansowe, podano dalej. "Umowa przewiduje możliwość odstąpienia od wykorzystania tej transzy w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Umowa została zawarta na okres 5 lat wraz z dwiema rocznymi opcjami przedłużenia" - czytamy także.

Olympic

Akcjonariusze Olympic Entertainment Group zdecydowali o przeznaczeniu 15,13 mln euro z zysku za 2013 r., wynoszącego 25,69 mln euro, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,10 euro na akcję, podała spółka. >>>>

Action

Akcjonariusze Action zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 22 maja o przeznaczeniu 16,61 mln zł z zysku za 2013 r., wynoszącego 62,77 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. Dzień dywidendy ma zostać wyznaczony na 30 maja, a dzień jej wypłaty - na 16 czerwca, podano w projektach. Zarząd Action zarekomendował wcześniej wypłatę dywidendy z zysku za 2013 r. w wysokości 1,0 zł na akcję (niezależnie od tego, czy akcje nowej emisji serii D będą uczestniczyły w dywidendzie) wobec 1,5 zł rok wcześniej.

Bank Millennium

Bank Millennium odnotował 156,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 120,02 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Bank Millennium po wynikach za I kw. oczekuje, że wzrost zysku netto w 2014 roku będzie raczej niski dwucyfrowy niż wysoki jednocyfrowy, poinformował prezes Joao Bras Jorge.>>>>

Gaz-System

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System podpisał z bankami umowę na finansowanie swoich strategicznych inwestycji. Finansowanie polegać będzie na emisji obligacji na kwotę 1,7 mld zł gwarantowanej przez cztery banki, podała spółka. "Umowa podpisana 25 kwietnia 2014 roku zmienia umowę zawartą w marcu 2011 roku, która nie została dotychczas zrealizowana przez GazySystem S.A. Spółka efektywnie wykorzystała finansowanie programu inwestycyjnego z funduszy unijnych i europejskich instytucji finansowych (Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) i nie było konieczności przeprowadzania emisji obligacji na podstawie umowy z 2011 r." - czytamy w komunikacie. Zgodnie z obecną umową, program emisji obligacji obowiązywać będzie do 20 grudnia 2017 roku. Obligacje na kwotę 300 mln zł Gaz-System wyemituje jeszcze w 2014 roku, zapowiedziała firma. Banki gwarantujące nabycie obligacji to mBank, Bank Pekao, ING Bank Śląski i Nordea Bank Polska, podano także.

Famur

Famur odnotował 207,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 271,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Orbis

Orbis podpisał ze spółką ALX Invest umowę przedwstępną na zakup działki o powierzchni 0,19 ha w Krakowie, na której planuje zbudować hotel należący do wyższego segmentu, podała spółka. Wartość transakcji wyniesie do 19 mln zł netto. Działka jest położona w kwadracie ulic: Kurniki, Pawia, Worcella i Zacisze, w dzielnicy Śródmieście miasta Kraków, podano w komunikacie. "Cena planowanej transakcji wraz z kosztem zakupu niezbędnej dokumentacji, w tym istniejącego pozwolenia na budowę, nie przekroczy kwoty 19.000.000 mln zł netto powiększonej o należny podatek od towarów i usług VAT" - czytamy w komunikacie. Przedwstępna umowa kupna przewiduje zawarcie przyrzeczonej umowy kupna, w terminie do 3 tygodni od dnia spełnienia się wszystkich warunków wskazanych w umowie, jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2018 roku, podano dalej.

Emperia

Emperia Holding odnotowała 13,80 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 20,80 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Inter Cars

Inter Cars odnotował 147,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 100,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Atal

Atal celuje w ofertę publiczną i debiut na warszawskiej giełdzie późną jesienią bieżącego roku, poinformował agencję ISBNews prezes dewelopera Zbigniew Juroszek. >>>>

Kompania Węglowa

Rada nadzorcza Kompanii Węglowej (KW) powołała na stanowisko prezesa zarządu Mirosława Tarasa, podała spółka w komunikacie. Uchwały wejdą w życie z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe KW za 2013 rok. >>>>

PKP Cargo

PKP Cargo podpisały aneksy do umów z Grupą ArcelorMittal, na mocy których których do czerwca 2017 r. na przewiezie prawie 35 mln ton towarów dla spółek Grupy, podała spółka. Łączna wartość umów wynosi 1 mld zł. "Podpisane aneksy oznaczają, że PKP Cargo oraz największy na świecie producent stali i wyrobów stalowych będą kontynuować współpracę przynajmniej do czerwca 2017 roku. Rocznie wolumen przewożonych dla Grupy ArcelorMittal towarów będzie wynosić minimum 11 mln ton, a w ciągu trzech lat może sięgnąć 35 mln ton" - czytamy w komunikacie.

SMT Software

Konsorcjum spółek Impel Security Polska (lider), SMT Software, EBS i ITM Poland zawarło umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na uruchomienie oraz eksploatację Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE) czyli tzw. elektronicznych kajdanek. Umowa została zawarta na okres 54 miesięcy, a szacowana wartość kontraktu wynosi 214 mln zł brutto, podała spółka. "Mamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu zintegrowanych systemów informatycznych oraz systemów informacji przestrzennej (GIS), których przykładem jest nasz system monitoringu i lokalizacji GPS - SATIS. Wygrany przetarg to dla nas ciekawe wyzwanie, które otwiera nam drogę do dalszych działań w sektorze więziennictwa w pozostałych krajach europejskich."- powiedział prezes SMT Konrad Pankiewicz, cytowany w komunikacie.

Empik

Empik przekroczył liczbę 200 sklepów w całej Polsce, a do końca 2014 r. zaplanował uruchomienie około 15 nowych punktów, poinformował prezes Empik sp. z o.o., Olaf Szymanowski. Według niego, do końca 2014 roku sieć Empik będzie obejmować minimum 215 salonów. >>>>

Grupa Echo

Portfel nieruchomości Grupy Echo Investment został wyceniony przez niezależną firmę doradczą Knight Frank, w dwóch etapach, na łącznie 6.144-6.564 mln zł, w zależności od metody wyceny, według stanu na dzień 31 stycznia br. Wartość bilansowa portfela wynosi 4.874 mln zł, podało Echo. W I etapie wyceny (marzec 2014) uwzględniono 26 projektów - 9 centrów handlowych, 7 projektów biurowych, 9 mieszkaniowych i 1 działkę. W drugim etapie (obecny) - 4 centra handlowe, 11 projektów biurowych, 12 mieszkaniowych oraz 13 działek i gruntów.

Getin Noble Bank

Rada nadzorcza Getin Noble Banku zatwierdziła uchwalony przez zarząd Publiczny program emisji obligacji podporządkowanych o wartości do 750 mln zł, podał bank. "Obligacje w ramach Programu emitowane będą w wielu seriach do maksymalnej kwoty 750.000.000 zł, a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000 zł. W ramach Programu, emitent wyemituje co najmniej dwie serie obligacji w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia podjęcia przez zarząd emitenta uchwały, o której mowa powyżej" - czytamy w komunikacie. Obligacje mogą być oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Rodzaj oprocentowania obligacji ustali zarząd w formie uchwały, podano także. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst, podał też bank.

Śnieżka

Walne zgromadzenie Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka, na którym akcjonariusze zdecydują o wypłacie 2,50 zł dywidendy na akcję, zostało zwołane na 2 czerwca, podała spółka. Proponowanym dniem dywidendy ma być 17 czerwca, a dniem wypłaty dywidendy - 1 lipca 2014 roku, podano w projektach uchwał. W połowie kwietnia zarząd Śnieżki zaproponował wypłatę 2,50 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok. Z zysku za 2012 r. Śnieżka wypłaciła rekordową dla spółki dywindendę wysokości 2,5 zł na akcję.

Cyfrowy Polsat

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Cyfrowego Polsatu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I oraz J, podała Komisja. "Oferującym jest Trigon Dom Maklerski SA z siedzibą w Krakowie" - czytamy w komunikacie. Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali w styczniu 2014 r. o emisji do 291,19 mln akcji serii I skierowanej do udziałowców Metelem w związku z przejęciem Polkomtela. Wszystkie akcje serii I zostaną przeznaczone do objęcia przez Argumenol Investment Company Limited, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Karswell Limited oraz Sensor Overseas Limited – wspólników spółki Metelem Holding Company Limited.

PGNiG

Wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) (w 100% zależne od PGNiG) podpisały porozumienie o współpracy, którego efektem ma być usprawnienie zarządzania w poszczególnych obszarach działalności, poinformował prezes PGNiG Mariusz Zawisza. "Efektem realizacji Porozumienia przez wszystkie spółki z naszej Grupy będzie usprawnienie zarządzania w poszczególnych obszarach naszej działalności. W obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku energii i paliw oraz nieuchronnie nadchodzącej liberalizacji rynku gazu najważniejszym dla nas wyzwaniem jest sprawne przeprowadzenie procesu restrukturyzacji i konsolidacji Grupy oraz wzmocnienie naszej pozycji rynkowej w sposób pozwalający na budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej na liberalnym rynku paliw" - powiedział Zawisza, cytowany w komunikacie.

Staprodukt

Stalprodukt proponuje przeznaczenie na wypłatę dywidendy kwoty w wysokości 3,99 mln zł, czyli 0,60 zł brutto na akcję z zysku za 2013 rok, poinformowała spółka. >>>>