Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 211 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 206-217 mln zł

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 293,08 mln zł wobec 327,09 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 157,00 mln zł wobec 163,63 mln zł rok wcześniej.

Według prognoz analityków z ośmiu biur maklerskich, wynik odsetkowy Banku Handlowego w I kwartale mógł wynieść od 294 do 316 mln zł, przy konsensusie na poziomie 301 mln zł. Wynik z opłat i prowizji ukształtował się, zgodnie z oczekiwaniami analityków, na poziomie od 153 do 160 mln zł, przy konsensusie na poziomie 157 mln zł.

Aktywa razem banku wyniosły 47.99 mld zł na koniec I kw. 2014 r. wobec 45.40 mld na koniec I kw. 2013 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2014 r. wyniósł 240,79 mln zł wobec 340,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Saldo odpisów Banku Handlowego w I kw. 2014 r. było dodatnie

Saldo odpisów Banku Handlowego z tytułu utraty wartości było dodatnie i wyniosło 2,38 mln zł w I kw. 2014 r. wobec minus 10,47 mln zł w analogicznym okresie ub. roku, poinformował bank.

Poprawa odpisów o 12,9 mln zł w skali roku wynikała z lepszej sytuacji w obu segmentach – korporacyjnym i detalicznym.

"Segment bankowości korporacyjnej zanotował spadek odpisów netto o 11,8 mln zł r/r m.in. w wyniku stabilizacji jakości portfela z utratą wartości zarządzanego indywidualnie w segmencie MME i SME. W segmencie bankowości detalicznej utrzymany został pozytywny trend stabilizacji i poprawy jakości portfela należności niezabezpieczonych, co spowodowało, podobnie jak rok wcześniej, odwrócenie odpisów netto (w wysokości 4,7 mln zł w I kwartale 2014 roku wobec 3,6 mln zł w analogicznym okresie 2013 roku)" - podał bank w raporcie.

Na koniec I kwartału 2014 roku suma bilansowa wyniosła 48,0 mld zł, stanowi wzrost o 2,6 mld zł (tj. 5,7%) w skali kwartału.

Należności od klientów wzrosły o 18,1% w skali kwartału do 17,99 mld zł w wyniku zwiększenia akcji kredytowej dla klientów sektora niefinansowego (+0,9 mld zł, tj. 5,9%) oraz istotnego wzrostu należności od pomiotów sektora finansowego (+1,9 mld zł, głównie z tytułu transakcji reverse repo).

Należności w sektorze niefinansowym wzrosły zarówno po stronie klientów korporacyjnych (+0,8 mld zł, tj. 8,6%; wzrost nastąpił we wszystkich segmentach klientów), jak i detalicznych (+0,1 mld zł, tj. 1,3%, za sprawą wyższego salda pożyczek gotówkowych i kredytów hipotecznych).

Wskaźnik NPL spadł do 5,8% na koniec I kw. 2014 r. wobec 7,0% na koniec 2013 r. Wskaźnik pokrycia odpisami zwiększył się do 81,9% na koniec marca 2014 r. wobec 79,5% na koniec grudnia 2013 r.

Depozyty klientów obniżyły się na koniec marca 2014 roku o 1,0 mld zł, tj. 3,7% do 25,13 mld zł, co wynikało głównie z sezonowego spadku środków na rachunkach bieżących klientów korporacyjnych z wysokiej bazy końca 2013 roku.

"Jednocześnie, kolejny kwartał z rzędu, wzrosły depozyty klientów indywidualnych (+0,3 mld zł, tj. 4,8%), przy czym wzrost nastąpił zarówno w obszarze rachunków bieżących, jak i depozytów terminowych. Wzrost zanotowały także pozostałe zobowiązania wobec klientów (+1,0 mld zł, tj. 198,2%), co wynikało z wyższego poziomu zobowiązań z tytułu transakcji repo" - podał bank.