5-letnie strategie zmian, mniej dyrektorów w Komisji Europejskiej, wzmocnienie roli PE – to niektóre propozycje.
– Na początku każdego okresu legislacyjnego Komisja Europejska powinna zaprezentować strategiczny plan zmian na kolejnych pięć lat. Powinien on być poddany debacie i akceptacji przez Parlament Europejski i Radę – apeluje Danuta Hübner, posłanka Parlamentu Europejskiego i przewodnicząca największego w Brukseli think tanku Centrum Studiów nad Polityką Europejską.
CEPS pod jej kierownictwem przygotował raport, który ma pomóc w usprawnieniu prac instytucji Unii Europejskiej. Eksperci Centrum są zdania, że większą wagę powinno się przykładać do konsultacji proponowanych zmian i oceny skutków ich wprowadzenia.
– Dzięki pięcioletnim strategiom parlamentarzyści z państw UE mieliby czas na zapoznanie się z planowanymi zmianami, wypracowanie opinii oraz aktywne włączenie się w proces legislacji, by zabezpieczyć narodowe interesy – przekonuje europosłanka. Posłowie powinni także wyrażać opinię, czy pewne przepisy należy wprowadzać na poziomie europejskim, czy może wystarczyłoby na krajowym.
W ocenie ekspertów posłowie w wielu krajach, w tym w Polsce, nie mają wiedzy na temat wagi projektów prawnych przygotowywanych w Brukseli. Zdarza się, że dopiero po przyjeździe proszą o informacje na temat toczących się prac.
Reklama
– Posłowie „mielą” w ciągu roku tyle aktów prawnych, że nie potrafią odróżnić tych istotnych od tych, które nie są spójne z interesami Polski. Dlatego wzorem niemieckim każdy poseł powinien mieć asystenta merytorycznego, który przeanalizuje najistotniejsze dokumenty, przygotuje ekspertyzy, stanowisko – mówi Paweł Świeboda, prezes fundacji DemosEuropa.
CEPS proponuje też zmniejszenie liczby dyrektorów generalnych Komisji Europejskiej z 24 do 15, a powołanie grup komisarzy merytorycznych. Postuluje także wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego. Powinien być on uprawniony do kontrolowania decyzji Rady. Gdy ta podejmuje decyzje o zawieraniu umów o charakterze kontraktowym z poszczególnymi państwami członkowskimi, PE powinien mieć prawo do akceptacji wykorzystania środków z budżetu UE, a porozumienia powinny być poddawane pod głosowanie w parlamentach narodowych.
CEPS zaczął konsultacje proponowanego przez siebie pakietu zmian. O usprawnieniu działania instytucji UE będzie również mowa podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w dniach 1–3 października w Sopocie, którego partnerem medialnym jest DGP.