Zysk operacyjny wyniósł 2,37 mln zł wobec 2,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,40 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 19,30 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2014 r. wyniósł 1,01 mln zł wobec 1,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Voxel to spółka działająca na rynku diagnostyki obrazowej. W skład grupy kapitałowej Voxel wchodzą spółki zależne: Centrum Diagnostyki Obrazowej z siedzibą w Jeleniej Górze oraz Alteris z siedzibą w Katowicach. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w październiku 2012 r.