Zysk operacyjny wyniósł 3,35 mln zł wobec 1,57 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 258,29 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 206,80 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2014 r. wyniósł 1,77 mln zł wobec 2,45 mln zł straty rok wcześniej.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce.