Decyzją zwyczajnego walnego zgromadzenia, pozostałe 1,20 mln zł ma trafić do kapitału zapasowego, podano także.

Zarząd Wasko początkowo nie rekomendował wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, "mając na uwadze niski poziom zysku netto osiągniętego przez spółkę w roku 2013", jednak później przedstawił nową propozycję.

"Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 14 sierpnia 2014 roku, a dniem wypłaty dywidendy dzień 29 sierpnia 2014 roku" - czytamy dalej w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Wasko w 2013 r. wyniósł 2,11 mln zł wobec 7,36 mln zł zysku rok wcześniej. Wasko odnotowało 7,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 8,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko, spółka z branży IT, świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 371,87 mln zł w 2013 r.