Rada nadzorcza PZU zezwoliła na udzielenie przez spółkę gwarancji na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z euroobligacji o maksymalnej wartości nominalnej 750 mln euro. Okres zapadalności papierów to 5 lat, poinformowało PZU.

"Rada nadzorcza PZU SA wyraziła zgodę na udzielenie przez PZU SA gwarancji na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z euroobligacji o wartości nominalnej nie wyższej niż 750.000.000 EUR (równowartość 3.104.850.000 PLN według kursu na dzień 17 czerwca 2014 r.) oraz o okresie zapadalności nie dłuższym niż pięć lat. Euroobligacje zostaną wyemitowane przez PZU Finance AB (publ), spółkę specjalnego przeznaczenia, której jedynym akcjonariuszem jest PZU SA" – czytamy w komunikacie

Gwarancja będzie obejmowała całość zobowiązań PZU Finance AB, które będą wynikać z obligacji.

"Ostateczna decyzja o emisji euroobligacji i parametry finansowe euroobligacji, w tym wartość nominalna obligacji, zostaną ustalone przez zarząd PZU SA po analizie warunków rynkowych" – podano także.

Kilka dni temu członek zarządu ds. finansów Przemysław Dąbrowski informował, że PZU kończy prace przy procesie emisji euroobligacji i chce jeszcze w czerwcu uplasować papier o wartości 500 mln euro. Według niego, w ciągu roku spółka będzie zmuszona wyemitować kolejne papiery o wartości 1,5 mld zł, aby mieć możliwości finansowania przyszłych akwizycji.

>>> Czytaj też: PZU: Euroobligacje za 0,5 mld euro w VI, papiery na dalsze 1,5 mld zł w 12 mies.

Dąbrowski dodał, że spółka planuje także emisję obligacji na rynek polski. Według niego, zakładając brak zmian polityki akwizycyjnej i dywidendowej, spółka będzie musiała w perspektywie roku wyemitować dług podporządkowany w kwocie minimum 1,5 mld zł - głównie na cele akwizycyjne.

Z kolei przed miesiącem Dąbrowski zapowiadał, że PZU rozważa emisję euroobligacji senior notes o wartości 300-500 mln euro (na sfinansowanie transakcji zakupu spółek od RSA), jeśli do jesieni tego roku nie nastąpią zmiany w prawie umożliwiające zaliczenie długu podporządkowanego do kapitałów własnych. Podtrzymał także zamiar emisji obligacji podporządkowanych.

Składka przypisana brutto Grupy PZU sięgnęła 16.480,00 mln zł w 2013 r. wobec 16.243,13 mln zł rok wcześniej.

>>> Czytaj też: Dywidenda PZU: spółka proponuje 54 zł łącznej dywidendy na akcję za 2013