Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy zawarły ze spółkami Skłodowski i Ampol-Merol aneksy do ramowych umów partnerskich, na mocy których ZA Puławy dostarczą w latach 2014-2019 nawozy za szacunkowo 702 mln zł, podała spółka.

"Na mocy przedmiotowego aneksu okres obowiązywania umowy został przedłużony o 5 lat, tj. na okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. Aneks zmienił i uszczegółowił zasady i warunki współpracy handlowej pomiędzy stronami w zakresie zakupu, odsprzedaży i zasad dystrybucji nawozów. Zgodnie z aneksem, sprzedaż odbywać się będzie w ilościach oraz na zasadach określonych przez strony odrębnie dla każdego roku handlowego, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego" - czytamy w komunikatach.

Szacowana wartość pierwszego aneksu dla całego okresu obowiązywania wynosi 331,91 mln zł i została obliczona jako iloczyn liczby lat trwania umowy (5 lat) i szacunkowej wartości (ze względu na przewidziane tolerancje ilościowe i możliwość zmiany cen) dla pierwszego roku obowiązywania, podano również.

>>> Czytaj też: Grupa Azoty zagrożona przez rosyjski Acron? Związkowcy żądają interwencji

Wartość drugiego aneksu obliczono w podobny sposób i wyniosła 370,03 mln zł.

Umowy określają ogólne zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży przez ZA Puławy nawozów: Pulan saletra amonowa, Pulrea mocznik, Pulsar siarczan amonu, RSM, RSM S celem ich dalszej odsprzedaży przez kupujących.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9.821 mln zł w 2013 r.