"Kulczyk Investments zawiadamia, że w wyniku wykonania umowy sprzedaży udziałów (...) pomiędzy Kulczyk Investments a Radwan Investments GmbH (...), na podstawie której Kulczyk Investments nabyła od Radwan Investments 100% udziałów w PEK Holdings S.à r.l. (...) posiadającej 1.923.606 akcji w kapitale zakładowym spółki, stanowiących 6,3026% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do wykonywania 1.923.606 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 6,3026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, Kulczyk Investments pośrednio nabyła 1.923.606 akcji w kapitale zakładowym spółki, stanowiących 6,3026% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do wykonywania 1.923.606 głosów na walnym zgromadzeniu spółki co stanowi 6,3026% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

Przed transakcją Kulczyk Investments nie posiadała bezpośrednio akcji Pekaes, ani obecnie nie posiada bezpośrednio akcji tej spółki, podano również.

KH Logistyka, wobec której Kulczyk Investments jest podmiotem dominującym za pośrednictwem swojej spółki zależnej - Kulczyk Holding posiada bezpośrednio 17.308.547 akcji Pekaes, stanowiących 56,71% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 17.308.547 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 56,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. KH Logistyka nie jest podmiotem zależnym Kulczyk Investments w rozumieniu przepisów ustawy, podkreślono.

"Zamiarem Kulczyk Investments jest zapewnienie zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu spółki przez podmioty z grupy Kulczyk Investments tj. przez PEK Holdings oraz przez KH Logistyka z posiadanych przez nie akcji spółki, czyli akcji w łącznej liczbie 19.232.153 stanowiącej 63,013% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do wykonywania 19.232.153 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 63,013% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy dalej.

Pekaes S.A. jest jedną z najstarszych polskich firm transportowych. Od 2004 akcje spółki są notowane na warszawskiej giełdzie. Jej oferta obejmuje usługi spedycji drogowej, lotniczej i morskiej oraz szereg usług w ramach zarządzania łańcuchem dostaw.