Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 83,55 mln zł wobec 107,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1170,74 mln zł w II kw. 2014 r. wobec 1255,84 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2014 r. spółka miała 31,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 50,89 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2621,88 mln zł w porównaniu z 2470,68 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2014 r. wyniósł 23,24 mln zł wobec 29,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Farmacol do dystrybutor farmaceutyczny, notowany na warszawskiej giełdzie od 1999 r.