"Akcjonariusze sprzedający, z uwzględnieniem rekomendacji oferującego, podjęli decyzję o ustaleniu wysokości ceny maksymalnej na poziomie 19,00 zł za jedną akcję oferowaną" – czytamy w aneksie do prospektu.

Zapisy na 3.819.865 akcji oferowanych Polwax w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) rozpoczną się 15 września. Oferta obejmować będzie wyłącznie akcje sprzedawane przez pięciu akcjonariuszy, w tym fundusz private equity Krokus Chem oraz prezesa spółki.

Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych potrwają do 18 września. W tym samym czasie odbywać się będzie proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, zaś zapisy na akcje dla tej grupy inwestorów będą przyjmowane od 19 do 24 września.

Debiut na GPW i pierwszy dzień notowań planowany jest na ok. 6 października.

W transzy instytucjonalnej spółka zaoferuje 80% akcji, zaś w indywidualnej 20% akcji sprzedawanych.

W 2013 roku zysk netto spółki wyniósł 19,9 mln zł wobec 19,4 mln zł rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 241 mln zł i 260 mln zł. Przychody Polwaksu wyniosły 95,6 mln zł w I półr. 2014 r, zysk operacyjny sięgnął 10,8mln zł, a zysk netto 8,4 mln zł. Rok wcześniej było to odpowiednio: 85,8 mln zł, 7,99 mln zł oraz 5,9 mln zł.

Polwax prowadzi działalność od 1999 r. , zaś od 2004 do 2011 r. spółka funkcjonowała w ramach grupy Lotos jako spółka Lotos Parafiny. W styczniu 2012 r. nastąpił wykup menedżerski, w którym wzięli udział także inwestorzy pasywni oraz fundusz Krokus PE.

Polwax jest liderem na rynku produkcji i dystrybucji parafin rafinowanych i odwanianych oraz asortymentu wosków parafinowych w Polsce.