Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia z grupy Mirbudu rozpoczęła realizację dwóch nowych projektów drogowych, o łącznej wartości ponad 17 mln zł, podała spółka.

"Pierwszy dotyczy budowy obwodnicy Drezdenka, projekt jest wart ponad 7,4 mln zł brutto. Umowa została podpisana z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Drugi projekt obejmuje przebudowę drogi krajowej nr 11 w okolicy m. Podanin i jest wart ponad 10 mln zł brutto. Umowa została zawarta z GDDKiA Oddział w Poznaniu" - czytamy w komunikacie.

Obwodnica Drezdenka jest budowana na odcinku od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 156 i 160 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 174. Etap I od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 156 i 160 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181. Trasa przebiega przez tereny administracyjnie znajdujące się w gminie Drezdenko stanowiącą część powiatu strzelecko-drezdeneckiego i należy do województwa lubuskiego, podano także.

"W ramach inwestycji zbudujemy m.in. 2 ronda, przejście podziemne dla zwierząt, przejście podziemne dla pieszych i rowerzystów, nowe chodniki, a także wybudujemy kanalizację deszczową i oświetlenie. Inwestycja powinna skończyć się w sierpniu 2015 roku. Pozwoli ona zdecydowanie zmniejszyć ruch drogowy w Drezdenku" - powiedział prezes Kobylarni Jerzy Łuczak, cytowany w komunikacie.

>>> Czytaj też: Obwodnica Inowrocławia za 359 mln zł? Mirbud ma najkorzystniejszą ofertę

Druga rozpoczęta przez spółkę inwestycja obejmuje przebudowę drogi krajowej nr 11 od km 208+160,00 do km 210+775,50 w miejscowości Podanin, długości 2,615 km. Zasadniczym zadaniem projektowanej inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa i poprawienie warunków ruchu.

"Projektowana przebudowa obejmuje: wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 11, przebudowę skrzyżowań poprzez wydzielenie dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w lewo, ograniczenie dostępności poprzez budowę dróg dojazdowych, budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej budowę chodników oraz poprawę odwodnienia (regulacja istniejących rowów przydrożnych, ścinka i uzupełnienie poboczy gruntowych). Inwestycja powinna zostać zakończona pod koniec listopada tego roku" - czytamy dalej w materiale.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 937,30 mln zł w 2013 r.