"Postanowienie to skutecznie zatrzymuje farsę pod tytułem 'walne zgromadzenie akcjonariuszy' odbyte w busie na parkingu pod siedzibą spółki w dniu 10 października 2014 r. przez Komputronik oraz zależną od niego Spółkę Contanissimo Limited z siedzibą w Nikozji, a także Activa. Opisane powyżej postanowienie jest już złożone w Krajowym Rejestrze Sądowym celem uniemożliwienia osobie mieniącej się 'nowym prezesem zarządu' Clean&Carbon Energy S.A. dokonywanie jakichkolwiek zmian w rejestrze" - czytamy w komunikacie.

>>> Czytaj też: Farsa w Clean&Carbon Energy. W busie zorganizowano walne zgromadzenie

Zarząd Clean&Carbon Energy po raz kolejny przestrzega przed dokonywaniem jakichkolwiek czynności cywilno-prawnych z "niejakim Bartoszem Tatką uzurpującym sobie funkcję prezesa zarządu spółki", podano także.

"Zarząd Clean&Carbon Energy konsekwentnie oświadcza, iż nie doszło do zawarcia jakiejkolwiek ugody z Komputronik oraz zależną od niego spółką Contanissimo Limited w celu rozwiązania wielu sporów toczonych na bazie umowy inwestycyjnej. Dokument nazywany 'ugodą' został spreparowany przez Komputronik oraz zależną od niego spółkę Contanissimo Limited oraz nielegalnie działającego w imieniu Clean&Carbon Energy Bartosza Tatkę w celu wyrządzenia Clean&Carbon Energy szkody wielkich rozmiarów. Sprawa ta stanowi element postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Apelacyjną w Szczecinie" - czytamy dalej.

Komputronik podał w tym tygodniu w raporcie bieżącym, że wraz ze spółkami zależnymi Contanisimo Limited oraz Activa zawarł z Clean & Carbon Energy zawarł kompleksową ugodę, mającą na celu definitywne zakończenie wszystkich sporów majątkowych toczących się między stronami.

Źródłem sporów pomiędzy CCE a grupą Komputronika była umowa inwestycyjna zawarta 24 lipca 2010 roku oraz sprawy o zapłatę weksli z wystawienia CCE, które to w drodze indosu nabył Komputronik od instytucji finansowej w marcu 2011 roku.

Komputronik, dystrybutor sprzętu IT, jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Komputronik, do której należy również Komputronik Biznes sp. z o.o., Komputronik API sp. z o.o., Benchmark sp. z o.o., Idea Nord sp. z o.o., Movity sp. z o.o., a także czeska spółka K24 s.r.o. i niemiecka Komputronik GmbH.