Jest to wynik lepszy od konsensusu rynkowego, który wynosił 167 mln zł. Analitycy ankietowani przez agencję ISBnews spodziewali się wyniku netto w zakresie 159-168 mln zł

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 374,25 mln zł wobec 311,81 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 150,89 mln zł wobec 141,94 mln zł rok wcześniej.

Według prognoz analityków z ośmiu biur maklerskich, wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale mógł wynieść 379-382 mln zł, przy konsensusie na poziomie 379 mln zł, zaś wynik z opłat i prowizji miał sięgnąć 140-149 mln zł, przy konsensusie na poziomie 145 mln zł.

Aktywa razem banku wyniosły 60,66 mld zł na koniec III kw. 2014 r. wobec 57,02 mld na koniec 2013 r.

W okresie I-III kw. 2014 r. bank miał 559,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 373,10 mln zł zysku rok wcześniej.

"Poprawa wyników została uzyskana dzięki silnemu wzrostowi dochodów na działalności podstawowej (+16% r/r), w połączeniu z bardzo niewielkim wzrostem kosztów operacyjnych (+2% r/r) i wzrostem rezerw (+18% r/r), który pozwolił na znaczną poprawę współczynnika pokrycia portfela kredytów z utratą wartości (do 70%)" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2014 r. wyniósł 540,05 mln zł wobec 357,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.