"Zarząd giełdy postanawia 1) określić dzień 6 listopada 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 71.550 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Geo-Term Polska S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda" - czytamy w uchwale GPW.

Spółka specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie instalacji węzłów cieplnych z pompami ciepła.