PKP rozpoczyna modernizacje linii kolejowej Warszawa-Kielce-Kraków z ominięciem Radomia. Dzięki budowie łącznicy kolejowej Czarnca - Włoszczowa pociągi z Kielc będą mogły wjechać na Centralną Magistralę Kolejową.

To skróci podróż z Kielc do Warszawy nawet do 2 godzin, ale prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak obawia się, że ta inwestycja położy się cieniem na i tak opóźnioną o kilka lat modernizację linii kolejowej

Warszawa-Radom. Jak mówi, po zbudowaniu tego węzła będziemy mieć do czynienia z sytuacją, w której z Warszawy do Krakowa czy Kielc zdecydowanie wygodniej będzie jechać Centralną Magistralną Kolejową. - Tym samym degradacja linii 8, przechodzącej przez Radom, będzie olbrzymia - przewiduje Andrzej Kosztowniak.

Rzecznik PKP PLK Mirosław Siemieniec podkreśla w rozmowie z RDC, że są to dwie różne inwestycje, które nie mają ze sobą nic wspólnego i są finansowane z innych źródeł. Zapewnia, że linia 8 jest jednym z priorytetów i ma znaczenie krajowe, natomiast łącznica Czarnca-Włoszczowa ma służyć przede wszystkim sprawnej komunikacji w regionie.

Mimo to władze Radomia zamierzają złożyć protest w liście do premier Ewy Kopacz.