Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 455,96 mln zł wobec 413,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2.505,78 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 2.747,94 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 808,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 595,40 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7.792,28 mln zł w porównaniu z 8.537,49 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł 551 mln zł w III kw. 2014 r. wobec 366 mln zł zysku rok wcześniej, a w okresie 9 miesięcy br. sięgnął 1.832 mln zł wobec 1.481 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2014 r. wyniósł 683,21 mln zł wobec 539,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Energa to jedna z czterech głównych grup w branży elektroenergetycznej w Polsce. Działa ona w północnej części Polski, dostarczając 20,4 TWh energii rocznie do ponad 2,9 mln klientów poprzez jej sieć dystrybucyjną, która pokrywa 25% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2013 r.