W centrum uwagi inwestorów na świecie są dziś wskaźniki PMI publikowane przez Markit. Oto dane dla najważniejszych gospodarek.

Wskaźnik Menadżerów Logistyki Markit PMI dla przemysłu strefy euro spadł do 50,4 pkt w listopadzie z 50,6 pkt miesiąc wcześniej, poinformowała w komunikacie firma Markit, specjalistyczny dostawca badań gospodarczych, prezentując wstępne szacunki. Konsensus rynkowy wynosił 50,8 pkt.

Wskaźnik PMI dla sektora usług strefy euro wyniósł 51,3 pkt w listopadzie wobec 52,3 pkt miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się, że wyniesie 52,4 pkt.

Indeks PMI composite w strefie euro wyniósł 51,4 pkt. - Markit. Analitycy szacowali wartość indeksu na 52,3 pkt.

Indeks PMI dla niemieckiego sektora przemysłowego spadł do 50,0 pkt w listopadzie z 51,4 pkt przed miesiącem. Konsensus rynkowy wynosił 51,5 pkt.

Z kolei PMI niemieckiego sektora usługowego spadł do 52,1 pkt w listopadzie z 54,4 pkt przed miesiącem. Ekonomiści oczekiwali 54,5 pkt.

Indeks PMI we Francji w przemyśle wyniósł 47,6 pkt. wobec oczekiwanych 48,8 pkt, a PMI w usługach wyniósł 48,8 pkt. wobec prognozowanych 48,5 pkt.

Wartość wskaźnika PMI wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej lub usługowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.

"Francja znowu zatem negatywnie zaskakuje kondycją przemysłu. Jeszcze większa skala rozczarowania jest w przypadku gospodarki niemieckiej, gdzie przemysłowy PMI jest na granicy 50 pkt przy prognozie 51,5 pkt, a usługowy na 52,1 pkt przy konsensusie 54,5 pkt. W całej strefie euro również słabo – usługi 51,3 pkt, przemysł 50,4 pkt i w obu przypadkach to gorsze odczyty od oczekiwań" - komentuje Łukasz Rozbicki z MM Prime TFI S.A. Jak podkreśla analityk, publikowane dane to co prawda odczyty wstępne, ale już i tak na bazie większości odpowiedzi. Rewizje rzadko są bardzo znaczące.