KGHM

KGHM Polska Miedź S.A zawarł umowę z Prysmian S.p.A., której przedmiotem jest sprzedaż walcówki miedzianej w latach 2015 i 2016. Szacunkowa wartość umowy zawiera się w przedziale 2,07-2,57 mld zł, poinformowała spółka. „Wartość przedmiotu umowy jest szacowana na kwotę od 2 070 910 273 zł do 2 575 970 551 zł. Wartość umowy będzie zależała od wykorzystania opcji ilościowej i relokacji ilości pomiędzy Prysmian S.p. A. i Prysmian Kabel und Systeme GmbH" – czytamy w komunikacie. Zgodnie z postanowieniami umowy z Prysmian S.p.A., może nastąpić relokacja ilości walcówki pomiędzy Prysmian S.p.A. a Prysmian Kabel und Systeme GmbH - na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. a Prysmian Kabel und Systeme GmbH (kontrakt na bazie składu konsygnacyjnego), podano także.

Point Group

Platforma Mediowa Point Group zakończyła proces scalania akcji, w stosunku 10:1, zaś Giełda Papierów Wartościowych wznowiła dziś jej notowania, poinformowała spółka. „Na skutek scalenia akcji kapitał zakładowy emitenta dzieli się na 10 381 702 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. W zawiązku z zakończeniem procesu scalania akcji od dnia 1 grudnia 2014 roku wznowiono notowania akcji emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" – czytamy w komunikacie.

Komputronik

Komputronik odnotował 8,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku finansowego 2014 (tj. 1 kwietnia - 30 września 2014) wobec 6,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Komputronik ocenia, że po wynikach I półrocza poziom 2 mld zł przychodów w całym roku finansowym 2014/15 "staje się całkiem prawdopodobny" i jednocześnie liczy, że II półrocze będzie lepsze od pierwszych sześciu miesięcy r. fin., poinformował dyrektor finansowy spółki Krzysztof Nowak. >>>>

Swissmed

Swissmed odnotował 0,97 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. roku finansowego 2014/2015 (tj. 1 lipca - 30 września 2014) wobec 7,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa Azoty

Grupa Azoty rozmawia o przejęciu spółek ze Słowenii, Hiszpanii, Czech i USA, a pierwsze przejęcie - najprawdopodobniej w USA - może zrealizować w przyszłym roku, wynika z nieoficjalnych informacji "Rzeczpospolitej". >>>>

Bioton

Bioton zawarł ze spółkę Biomm z Brazylii umowę dotyczącą przyznania Biomm i/lub podmiotom zależnym prawa wyłączności dotyczącego komercjalizacji wytwarzanych przez spółkę rekombinowanych insulin ludzkich na terytorium Brazylii, poinformowała spółka. >>>>

Energa-Operator

Konsorcjum CEZ Trade Polska z CEZ AS, Energa-Obrót oraz PKP Energetyka uczestniczą w postępowaniu wykonawczym o zakup energii elektrycznej na pokrycie strat w sieci dystrybucyjnej zarządzanej przez Energa-Operator w 2015 r., podała spółka. Wielkość planowanego zapotrzebowania na energię elektryczną to 1,6 TWh. "Sięgamy po rozwiązania, które pozwalają na osiągnięcie maksymalnej efektywności działania. (…) Celem jest uzyskanie konkurencyjnych cen przy zachowaniu elastyczności dotyczącej okresów kontraktowania" - powiedział dyrektor pionu usług dystrybucyjnych w spółce Maciej Gajewski, cytowany w komunikacie. W zasadach kalkulacji taryf OSD na rok 2015 Urząd Regulacji Energetyki ustalił maksymalną cenę zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej na poziomie 175 zł/ MWh.

Mikrokasa

Zarząd Mikrokasy podjął uchwałę w sprawie emisji 12-miesięcznych niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii M, na podstawie której spółka zamierza wyemitować 200-3000 sztuk papierów o jednostkowej wartości nominalnej 1 tys. zł, poinformowała Mikrokasa. >>>>

Plaza Centers

Prawa poboru akcji Plaza Centers zostały dopuszczone do notowań na rynkach głównych giełd w Londynie i Warszawie, podała spółka. >>>>

TFI PZU

TFI PZU i Tauron podpisały - po zrealizowaniu warunków zawieszających - dokumenty zamykające transakcję sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Świadczeń Zdrowotnych i Promocji Zdrowia Elvita Jaworzno III - jednej z największych sieci nowoczesnych gabinetów medycznych na południu Polski, poinformowały spółki. Dla PZU zakup Elvity to kolejny krok do stworzenia własnej sieci placówek opieki zdrowotnej PZU, zaś Tauron zamknął tą transakcją restrukturyzację obszaru medycznego w grupie. >>>>

Quercus TFI

Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI wyniosła 3,05 mln zł na koniec listopada, poinformowała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów towarzystwa sięgnęła 3,10 mld zł.>>>>

Dekpol

Pierwotna oferta publiczna akcji spółki Dekpol rozpocznie się 9 grudnia, kiedy ruszą zapisy w transzy detalicznej. Oferta obejmie do 2,3 mln nowych akcji serii B oraz do 650 tys. istniejących akcji serii A, podano w prospekcie. Spółka liczy na pozyskanie z emisji nowych akcji serii B ok. 70 mln zł. >>>>

Rozpoczynający za kilka dni pierwotną ofertę publiczną Dekpol ocenia, że bieżący rok jest równie dobry jak ubiegły i ma nadzieję na dalszą poprawę wyników w przyszłości, poinformował członek zarządu ds. finansowych Rafał Dietrich. Dywidenda możliwa jest najwcześniej od 2016 roku.>>>>

Dom Development

Dom Development rozpoczyna sprzedaż 251 mieszkań II etapu Osiedla Wilno II, zwanego Zaułkiem Świętokazimierskim, poinformował agencję ISBnews rzecznik dewelopera Radosław Bieliński. Nowy etap to 6 trzypiętrowych budynków o różnej wielkości. Powierzchnie dostępnych mieszkań mieszczą się w przedziale od 31 m2 (1-pokojowe) do 71 m2 (4-pokojowe), a ceny wahają się od 6,02 tys. za m2 do 6,88 tys. zł za m2. Budowa wieloetapowego osiedla Wilno rozpoczęła się w 2010 roku, a obecnie sprzedawany etap zostanie oddany mieszkańcom w maju 2016 roku.

Grupa Robyg

Grupa Robyg wprowadzi do sprzedaży kolejną warszawską inwestycję - Park Wola Residence. W ramach projektu powstanie 318 lokali oraz ogólnodostępny park w sąsiedztwie inwestycji. Ponadto na rynek trafił również IX etap projektu Young City, w ramach którego zostanie wybudowanych 135 mieszkań i 7 lokali usługowych. >>>>

Eurocash

Eurocash sfinalizował umowę z HDS Polska, w wyniku której nabył pakiet kontrolny w spółce prowadzącej sieć salonów prasowych Inmedio, podał Eurocash. >>>>

Eurocash zawarł umowy z dwoma funduszami zarządzanymi przez MCI Management, dzięki czemu obejmie akcje istniejących i nowych akcji Frisco, dające łącznie 44,13% udziału w kapitału zakładowym po jego podniesieniu, podała spółka. >>>>

HydroPhi

Przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje oferowane HydroPhi Technologies Europe rusza dziś i zakończy się 16 grudnia. Spółka zaoferuje w ramach oferty publicznej bez prawa poboru 10 mln akcji serii D po cenie emisyjnej wynoszącej 0,30 zł, wynika z opublikowane memorandum informacyjnego. >>>>

PKN Orlen

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła w listopadzie br. 6,30 USD/b wobec 4,80 USD/b miesiąc wcześniej i w porównaniu do 0,60 USD/b przed rokiem, podała spółka.>>>>

Rank Progress

Rank Progress otrzymał ostateczne pozwolenie na budowę i przygotowuje się do realizacji Galerii Aviator - największego centrum handlowo-rozrywkowego w Mielcu i regionie, podała spółka. "Obecnie prowadzimy procedurę wyboru generalnego wykonawcy. Po podpisaniu umowy będziemy mogli przedstawić harmonogram inwestycji i rozpocząć prace na terenie budowy" - powiedział dyrektor marketingu Łukasz Gruszczyński, cytowany w komunikacie. Rank Progress prowadzi także proces komercjalizacji obiektu. W ostatnim czasie do grona najemców Galerii Aviator dołączyły takie marki, jak: H&M, Briju, CCC, Deichmann, Martes Sport czy Rossmann. Klienci galerii będą mieli również do swojej dyspozycji: Świat Książki, Aptekę Cefarm, Pepco, Centrum Chińskie, Kolporter oraz Teleaces.

Wojas

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez grupę Wojas wyniosła 19,47 mln zł w listopadzie br. i była wyższa o 26,1% w skali roku, poinformowała spółka. >>>>

Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal zawarł ze spółką Erbud Industry Centrum przedwstępną umowę sprzedaży wybranych aktywów za cenę 2,40 mln zł netto (2,95 mln zł brutto), podał Polimex. >>>>

Bank Pekao

Bank Pekao jako pierwszy w Polsce uruchomił mobilne płatności zbliżeniowe telefonem w technologii HCE (Host Card Emulation) w oparciu o specyfikację MasterCard Cloud Based Payment. Jest to kolejny etap rozwoju płatności mobilnych PeoPay, poinformował wiceprezes banku Grzegorz Piwowar. >>>>

Alior Bank

Akcjonariusze Alior Banku przyjęli uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z bez prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>

Grodno

Grodno ustaliło cenę emisyjną w ofercie publicznej na poziomie 3,00 zł za jedną akcję, podała spółka. Spółka oferuje łącznie 3,5 mln akcji, a zapisy w transzy dużych i małych inwestorów potrwają od 3 do 5 grudnia br. >>>>

Bank BPH

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła Bankowi BPH kontynuację programu postępowania naprawczego do końca czerwca 2016 roku, skutkującą koniecznością sporządzenia projekcji ekonomiczno-finansowych oraz programu działań operacyjnych realizujących zakładane przez bank cele biznesowe, podała instytucja. >>>>

Fortuna

Akcjonariusze Fortuna Entertainment Group zdecydowali o objęciu przez Pera Widerstroma funkcji prezesa, wynika z uchwał walnego. >>>>

TCR

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zaleciła bankom ze znaczącym udziałem w rynku depozytów sektora niefinansowego, które posiadają łączny współczynnik kapitałowy (TCR) w przedziale od 12,5% do 15,5% wypłatę do 50% zysku wypracowanego w 2014 r., podała Komisja. >>>>