Akcjonariusze AB zdecydowali o wypłacie 11,33 mln zł dywidendy, tj. 0,70 zł na akcję z zysku za rok finansowy 2013/2014, poinformowała spółka.

"Zarząd AB S.A. (…), zgodnie z uchwałą nr 7/2014 zwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta w sprawie podziału zysku, podjętą w dniu 5 grudnia 2014 roku, zostanie wypłacona dywidenda za rok 2013/2014, w kwocie 11 331 350,80 zł, co stanowi 0,70 zł/akcję" - czytamy w komunikacie.

Zwyczajne walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 23 grudnia, dzień wypłaty dywidendy - na 15 stycznia 2015 roku, podano także.

Dywidendą objętych jest 16 187 644 sztuk akcji AB.

AB SA odnotowało 57,30 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2013/2014 (tj. 1 lipca 2013 - 30 czerwca 2014) wobec 41,67 mln zł zysku rok wcześniej.

AB S.A. to największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Notowana od 2006 roku na warszawskiej GPW, spółka prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Słowacji, sprzedając produkty największych światowych producentów nowoczesnych technologii do ponad 15 tys. partnerów handlowych - dealerów, VAR, hipermarketów, integratorów, sklepów i hurtowni komputerowych. Grupa AB z prowadzi dystrybucję elektroniki użytkowej, sprzętu RTV-AGD i produktów związanych z telefonią komórkową.