"Realizacja tej inwestycji jest ważna zarówno z punktu widzenia skali inwestycji, jak i jej znaczenia strategicznego dla Grupy Azoty. Najważniejszym efektem inwestycji będzie wydłużenie łańcucha produktowego i wzrost produkcji tworzyw konstrukcyjnych o wyższej marży" – powiedział Jarczewski, cytowany w komunikacie.

Kontrakt obejmuje zakup licencji, projektu procesowego oraz urządzeń niezbędnych do realizacji inwestycji.

"Istotne znaczenie ma również fakt, że nowa wytwórnia powstaje w ramach Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co skutkować będzie również konkretnymi korzyściami ekonomicznymi" - dodał prezes.

"Produkty z nowej instalacji będą spełniać najwyższe światowe standardy w zakresie jakości. Zastosowane rozwiązania inżynieryjno-aparaturowe umożliwią uzyskanie precyzyjnego sterowania przebiegiem procesu produkcyjnego oraz uzyskanie korzystnych wskaźników ekonomicznych" - czytamy w komunikacie.

Według informacji, nowa inwestycja na terenie Tarnowa oznacza zwiększenie bezpieczeństwa zatrudnienia, a także poprawę warunków pracy osób obecnie pracujących w Grupie Azoty przy produkcji kaprolaktamu. Zwiększona produkcja poliamidu 6 w Tarnowie stworzy także możliwość rozwoju nowych lokalnych zakładów dalszego przetwórstwa tworzyw sztucznych w kierunku specjalistycznych produktów, podano również.

Reklama

"Decyzja o realizacji tej inwestycji oznacza konsolidację mocy produkcyjnych kaprolaktamu w Grupie Azoty. Nowa Wytwórnia Poliamidu 6 będzie stanowić odpowiedź na skokową zmianę jaka nastąpiła w ostatnim czasie na globalnym rynku tego produktu – powiedział wiceprezes i dyrektor generalny Grupy Azoty Witold Szczypiński, cytowany w komunikacie.

Wskazał, że na świecie zużywa się obecnie ok. 9 mln ton poliamidów rocznie. W jego ocenie, dzięki większym zdolnościom produkcyjnym Grupa Azoty będzie lepiej przygotowana na zmiany na rynku oraz uniezależni się od odbiorców zewnętrznych.

"Realizacja projektu pozwoli też na zmianę rynku docelowego z azjatyckiego na europejski, który będzie głównym rynkiem docelowym dla tego projektu" – podsumował wiceprezes Grupy Azoty.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9.821 mln zł w 2013 r.