Urbański od czerwca 2013 r. pełni funkcję wiceprezesa WDM Autoryzowany Doradca oraz funkcję członka rady nadzorczej w spółce Astoria Capital.

Wcześniej Sławomir Cal-Całko zrezygnował z funkcji prezesa Domu Maklerskiego WDM.

DM WDM, jedyny dom maklerski z centralą we Wrocławiu, koncentruje swoją działalność w dwóch obszarach. Pierwszym jest wprowadzanie spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek regulowany) oraz NewConnect (rynek alternatywny), pre-IPO oraz emisje wtórne spółek publicznych. Drugim obszarem są inwestycje na rynku niepublicznym i publicznym. Działalność inwestycyjna rozwijana jest w trzech obszarach: private equity, wierzytelności i nieruchomości.