"Otrzymany w dniu dzisiejszym zwrot zapłaconego przez spółkę podatku wraz z należnymi odsetkami ostatecznie kończy spór z organami podatkowymi dotyczący CIT za 2003 rok" - głosi komunikat.

Pod koniec grudnia ub. r. Netia informowała, że po wydaniu ponownej decyzji przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, określającej zobowiązanie podatkowe Netii za rok 2003 w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 0 zł, spółka oczekuje zwrotu wpłaconej kwoty wraz z należnymi jej odsetkami. Spółka wpłaciła tytułem wymaganych wówczas zaległości podatkowych łącznie ok. 59,5 mln zł.

Netia S.A. to największy niezależny operator usług telefonii stacjonarnej w Polsce, a także dostawca usług dostępu do internetu.