W czasie swojej kariery politycznej Józef Oleksy pełnił funkcje Marszałka Sejmu w latach 1993–1995 i 2004–2005, premiera Polski w latach 1995–1996, wicepremiera oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Leszka Millera w 2004

Był również posłem na Sejm w latach 1989–2005 (X, I, II, III i IV kadencji), oraz przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej (2004–2005).