Zysk operacyjny wyniósł 1,59 mln zł wobec 2,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 22,00 mln zł w IV kw. 2014 r. wobec 23,70 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2014 r. spółka miała 6,00 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 100,93 mln zł w porównaniu z 105,06 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2014 r. wyniósł 5,66 mln zł wobec 0,10 mln zł straty rok wcześniej.

" Wykazany w 2014 r. zysk w spółce-matce jest pierwszym krokiem do możliwej kontynuacji polityki dywidendowej w bieżącym roku, przynajmniej w częściowym zakresie, jeśli będą rozpoczęte już procesy inwestycyjne w Polsce" - skomentował prezes spółki Piotr Skrzyński, cytowany w komunikacie.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii.