Złoty kwotowany jest następująco: 4,1340 PLN za euro, 3,8099 PLN względem dolara amerykańskiego oraz 3,8635 PLN wobec franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,439% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie sesje na rynku polskich aktywów przyniosły nam ciekawe zachowanie polskiej waluty i długu. Po dość zaskakującym cieciu stopy ref. o 50 pb. inwestorzy zakładają, iż potencjał dalszych obniżek został wyczerpany, a czynnik ryzyka w postaci krajowej polityki monetarnej został ograniczony. W konsekwencji paradoksalnie otrzymujemy czynnik pozytywnie oddziałujący na PLN i równocześnie przyczyniający się do dalszej przeceny polskiego długu (od środy wzrost rentowności 10YT o 22pb.). Warto również zacytować dzisiejszą wypowiedź A. Glapińskiego z RPP, który stwierdził, iż do zakończenia obecnej kadencji RPP nie należy spodziewać się zmian stóp. Uwaga inwestorów przesunięta została w kierunku wydarzeń z szerokiego rynku, stąd pewna dysproporcja w zachowaniu par x/PLN. W przypadku EUR/PLN kurs oscyluje na najniższych poziomach od ok. 9-miesięcy, co jest pochodną taniejącego euro. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za ten ruch jest rozpoczynający się dziś skup aktywów w wykonaniu EBC, który dodatkowo powinien wesprzeć waluty CEE. W przypadku USD/PLN złoty znajduje się w trendzie spadkowym wobec dolara amerykańskiego, co przekłada się na najwyższe poziomy na ww. parze od ponad 6-lat. Ponownie jednak jest to pochodna drożejącego dolara na szerokim rynku (koszyk dolarowy notowany jest na 11-letnich maksimach), co spowodowane jest oczekiwaniami, co do podwyżek stóp przez FED. W kontekście tego założenia warto wspomnieć o piątkowych lepszych danych dot. NFP, które tylko umocniły przekonanie o zbliżającym się zacieśnianiu polityki monetarnej za oceanem.

W trakcie dzisiejszej sesji brak jest bardziej znaczących publikacji makroekonomicznych z Polski. NBP poda raport nt. inflacji, niemniej kwestie lokalnych wskaźników makro mogą chwilowo zostać zepchnięte na drugi plan z uwagi na jawną deklarację RPP o zakończeniu obniżek stóp. Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszej sesji będzie rozpoczęcie skupu aktywów (obligacji) przez EBC.

Z rynkowego punktu widzenia dzisiejsza sesja najprawdopodobniej przyniesie nam potwierdzenie trwających trendów na parach x/PLN, czyli dalszych spadków na EUR/PLN oraz kontynuacji wzrostów na USD/PLN. W przypadku drugiego zestawienia warto jednak zauważyć, iż kurs znalazł się w obszarze (ograniczanego poziomem 3,90 PLN), który w 2009r. przyniósł wyraźne umocnienie PLN. CHF/PLN pozostaje w konsolidacji z uwagi na analogiczne zachowanie się pary EUR/CHF.

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.