"Zarząd (…) informuje o spełnieniu w dniu 8 kwietnia 2015 r. warunków zawieszających transakcji nabycia ostatniego pakietu 6,82 % akcji spółki Radenska d.d. Słowenia będącego w posiadaniu Pivovarna Laško d.d. za cenę 4.692 tys. euro. W rezultacie tej transakcji oraz wcześniejszych transakcji spółka zależna Kofola d.o.o. z siedzibą w Lubljanie, Słowenia nabyła 4.753.589 akcji spółki Radenska d.d. co stanowi 93,91 % ogółu akcji za cenę 64.652 tys. euro" – czytamy w komunikacie.

Transakcja została sfinansowana pożyczką udzieloną Kofola družba za upravljanje d.o.o. przez Kofola ČeskoSlovensko a.s., która w tym celu zaciągnęła kredyt w Česká spořitelna a.s. oraz Československá obchodní banka, a.s., podano także.

Spółka Radenska d.d. to wiodący producent wód mineralnych i źródlanych w Słowenii, zaznaczający swoją obecność i zwiększający udziały rynkowe na rynkach regionu Adriatyku, założona w 1869 roku.

Działalność grupy Kofola S.A. koncentruje się na produkcji napojów w pięciu segmentach branżowych: napoje gazowane, napoje niegazowane, wody mineralne, syropy oraz napoje niskoalkoholowe.