"Zarząd Atende S.A. informuje, że w dniu 9 kwietnia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki wypłaty dywidendy w wysokości 5 451 501,60 zł, co oznacza kwotę 0,15 zł na jedną akcję. Zarząd spółki rekomenduje ustalenie daty 9 czerwca 2015 r. jako dnia dywidendy oraz daty 23 czerwca 2015 r. jako terminu wypłaty dywidendy" - czytamy w komunikacie.

Rekomendacja zostanie przedłożona radzie nadzorczej spółki do oceny. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za 2014 r. podejmie zwyczajne walne zgromadzenie, podano również.

Atende (dawniej ATM Systemy Informatyczne) dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Jest liderem na rynku systemów gwarantowanego zasilania.