Wniosek wpłynął do UOKiK 31 marca. Sprawa jest w toku, podano w komunikacie.

Według informacji, planowana koncentracja polega na przejęciu przez Ipopema TFI kontroli nad CC35 FIZAN, który jest obecnie zarządzany przez Copernicus Capital TFI.

Ipopema TFI jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych specjalizującym się w tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi oraz funduszami inwestycyjnymi otwartymi. Podmiotem dominującym w grupie kapitałowej, do której należy Ipopema TFI jest Ipopema Securities, która prowadzi działalność na rynku kapitałowym, w tym działalność maklerską.

Podmioty zależne od CC35 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych prowadzą działalność związaną przede wszystkim z produkcją i sprzedażą produktów spożywczych, w tym wyrobów ciastkarskich oraz innych wyrobów mącznych.