PGE EJ 1 sp. z o.o jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3 000 MWe.

"Zgodnie z umową wspólników z dnia 3 września 2014 r. strony będą wspólnie, w proporcji do posiadanych udziałów, finansować działania w ramach fazy wstępnej projektu" - czytamy w komunikacie.

Faza wstępna ma na celu określenie takich elementów, jak potencjalni partnerzy, w tym partner strategiczny, dostawcy technologii, wykonawcy EPC (Engineering, Procurement, Construction), dostawcy paliwa jądrowego oraz pozyskanie finansowania dla projektu, a także organizacyjne i kompetencyjne przygotowanie PGE EJ 1 sp. z o.o. do roli przyszłego operatora elektrowni jądrowej, odpowiedzialnego za jej bezpieczną i efektywną eksploatację (postępowanie zintegrowane), podano także.

PGE poinformowała, że strony umowy wspólników przewidują, iż kolejne decyzje dotyczące projektu, w tym decyzje dotyczące deklaracji dalszego uczestnictwa poszczególnych stron w kolejnym jego etapie, zostaną podjęte po zakończeniu fazy wstępnej bezpośrednio przed rozstrzygnięciem postępowania zintegrowanego.

W styczniu ub. r. Rada Ministrów przyjęła "Program polskiej energetyki jądrowej". Zakłada on m.in. że do końca 2016 r. zakończą się prace związane z ustaleniem lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej i zawarty zostanie kontraktu na dostarczenie wybranej technologii dla niej. Według "Programu", rozruch pierwszego bloku jądrowego ma nastąpić przed końcem 2024 r., a zakończenie budowy pierwszej elektrowni przed końcem 2030 r.