"Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie 'pod klucz' inwestycji polegającej na zagospodarowaniu złoża ropy naftowej i gazu ziemnego z zawartością siarkowodoru. Zakres prac obejmuje opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych zezwoleń i dopuszczeń, realizację dostaw i prac budowlano-montażowych oraz rozruch obiektu wraz ze szkoleniem personelu zamawiającego" - czytamy w komunikacie.

Konsorcjum będzie odpowiadać za zagospodarowanie stref przyodwiertowych Radoszyn, zagospodarowanie Ośrodka Centralnego Radoszyn i podłączenie stref przyodwiertowych do OC Radoszyn. Wykona także przyłącze energetyczne i przebuduje drogi gminne, podano również.

>>>> Czytaj też: Sędzia odwołał planowany termin zgromadzenia wierzycieli PBG

"Zakładane wielkości produkcyjne to: ropa naftowa - 80 t/dobę, gaz ziemny - 1200 Nm3/h i energia elektryczna - 3,26 MW" - czytamy dalej.

PBG podkreśla, że po podpisaniu kontraktu portfel zamówień PBG oil and gas przekroczył 300 mln zł, a w planach firmy na rok 2015 jest ubieganie się o kolejne zamówienia, w tym na rozbudowę kolejnych kopalni w Polsce. Pozyskany kontrakt wpłynie na poszerzenie referencji dla PBG oil and gas.

Reklama

W skład konsorcjum wchodzą PBG Oil and Gas, Robert Łukasik Zakład Usług Budowlanych i Tektonike.

PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).

>>> Czytaj też: Portfel zamówień grupy PBG wynosił ok. 6,3 mld zł na 1 stycznia br.