Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Ghelamco Invest

Ghelamco Invest dokonało wykupu i umorzenia wszystkich obligacji serii C i D o łącznej wartości 59 mln zł, poinformowała spółka. Ghelamco Invest dokonał wykupu i umorzenia wszystkich obligacji serii C oraz serii D, tj. odpowiednio:
- 558 sztuk obligacji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 100 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 55 800 000,00 zł,
- 32 sztuki obligacji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 100 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 3 200 000,00 zł, podała spółka.

JSW

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powołała Edwarda Szlęka na stanowisko prezesa VIII kadencji, podała spółka.

Wratislavia-Bio

Wratislavia-Bio chce pozyskać ok. 100 mln zł z pierwotnej oferty publicznej na warszawskiej giełdzie w 2016 roku, poinformował prezes Grzegorz Ślak. >>>>

Elektrotim

Oferta spółki zależnej Elektrotimu - Mawilux, warta 7,74 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu Portu Lotniczego Gdańsk na wykonanie oświetlenia dróg kołowania i płyt postojowych, podała spółka. >>>>

KGHM

KGHM Polska Miedź ponownie zwiększył wartość umowy ramowej z Mostostalem Zabrze na prace w Hucie Miedzi Głogów I - o 55 mln zł netto ryczałtowo do łącznie 154 mln zł netto, podał Mostostal. >>>>

IMC

Industrial Milk Company (IMC) chce w dłuższym terminie wrócić do planów powiększenia banku ziemi, jednak kluczowe jest elastyczne reagowanie na bieżącą sytuację, dlatego firma poprawia efektywność i inwestuje w dział badań, który ma zapewnić prawidłowe wyprzedzanie trendów rynkowych, wynika z wypowiedzi prezesa IMC Aleksa Lissitsa. >>>>

Kerdos

Dzięki podpisaniu przez Meng Drogerie+ listu intencyjnego z Carrefour, luksemburski biznes Kerdosa może być "nawet trzy razy większy" przy tej samej procentowej bazie kosztowej, poinformował prezes Kerdos Kamil Kliniewski. >>>>

Cyfrowy Polsat

Grupa Cyfrowy Polsat analizuje możliwość i ewentualne warunki przeprowadzenia refinansowania obecnego zadłużenia, celem m.in. uproszczenia jego struktury oraz obniżenia kosztów obsługi, poinformował członek zarządu ds. finansowych w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu Tomasz Szeląg. >>>>

PKP Cargo

Akcjonariusze PKP Cargo zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu łącznie 110,18 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 2,46 zł na jedną akcję, podała spółka. Była to decyzja zgodna z rekomendacją zarządu. >>>>

Grupa Żywiec

Grupa Żywiec proponuje wypłatę dywidendy za rok 2014 w łącznej wysokości 25 zł za jedną akcję, podała spółka. Spółka już wypłaciła akcjonariuszom 5 zł za jedną akcję. W efekcie do wypłaty pozostanie kwota 20 zł za akcję. >>>>

ZA Puławy

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy zdecydują na walnym zgromadzeniu 19 maja o przeznaczeniu 134,38 mln zł na dywidendę z zysku za rok obrotowy 2013/2014 i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, co da wypłatę w wysokości 7,03 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - spółka zależna Mostostalu Zabrze - zawarło ze spółką Stadion w Zabrzu umowę na prace za 11,68 mln zł netto, podała spółka. >>>>

Asseco BS

Akcjonariusze Asseco Business Solutions zdecydowali o przeznaczeniu 28,41 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 0,85 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>

Etos

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Etos - właściciela marki odzieżowej Diverse - w związku z z ofertą publiczną akcji serii A1 oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A1, podał urząd. >>>>

PEManagers

W związku ze spełnieniem się ostatniego warunku zawieszającego, Private Equity Managers (PEManagers) wyemituje 5 850 obligacji imiennych serii C zamiennych na akcje serii H spółki, o łącznej wartości emisyjnej 5,85 mln euro, podała spółka. Propozycja nabycia tych papierów zostanie skierowana do akcjonariusza spółki - AMC III MOON BV.