We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że w I-IV kw. 2014 r. miała 20,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Zysk operacyjny wyniósł 29,6 mln zł wobec 13,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 095,68 mln zł w 2014 r. wobec 1 011,41 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 21,26 mln zł wobec 6,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)