"Kruk po raz kolejny wyznaczył nowy poziom w branży, tym razem dokonując największej transakcji w obszarze niezabezpieczonych portfeli detalicznych w Rumunii. Zawarta umowa jest efektem naszego 8-letniego doświadczenia w Rumunii i wypracowanej na rynku pozycji wiodącego gracza. Transakcja jest dla nas kolejnym etapem budowy jednej z największych firm zarządzania wierzytelnościami w Europie" - powiedział Krupa, cytowany w komunikacie.

Krupa dodał, że skala nabytego portfela "robi wrażenie" choćby w zestawieniu z 14 inwestycjami grupy Kruk w I kwartale br.

"Każda z tych transakcji jest dla nas jednak tak samo ważna, gdyż każda z nich wzmacnia nasze fundamenty. Kruk jest aktywny w każdym przetargu zarówno w obszarze wierzytelności niezabezpieczonych, jak i zabezpieczonych hipotecznie, czy też wierzytelności korporacyjnych. Jesteśmy obecni już na 5 rynkach geograficznych i w każdym z tych krajów aktywnie uczestniczymy w procesach sprzedaży portfeli wierzytelności. Naszym priorytetem jest niezmiennie dalszy rozwój, ekspansja i wzrost wartości grupy" - podkreślił prezes.

Kruk przypomina, że w I kwartale 2015 roku grupa nabyła 14 nowych portfeli wierzytelności konsumenckich i korporacyjnych o wartości nominalnej ponad 511 mln złotych. Inwestycje, od stycznia do marca, wyniosły 44 mln zł i były o ponad 13% większe niż rok wcześniej (po wyłączeniu portfela hipotecznego).

Kruk S.A. jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.