"Wskaźnik C/I ulegnie zdecydowanej poprawie, bo zakładamy synergie kosztowe i przychodowe. Przychody związane z działalności podstawowej będą się poprawiać. Chcemy, aby wskaźnik koszty do dochodów zszedł do poziomu poniżej 60%" - powiedział Bujak podczas konferencji prasowej.

Bujak dodał, że w obniżeniu wskaźnika C/I pomogą planowane synergie zarówno po stronie kosztowej, jak i przychodowej, które mają sięgnąć 350 mln zł w 2017 roku. Zaznaczył jednak, że aby osiągnąć synergie przychodowe bank musi dokonać inwestycji na kwotę ok. 440 mln zł.

Po stronie przychodowej spodziewane synergie w 2017 roku to 92 mln zł, a po stronie kosztowej 258 mln zł.

Bujak poinformował, że bank planuje zamknięcie ok. 100 placówek połączonego banku.

"Oba banki mają oddziały posadowione w różnych miejscach. Są to mniejsze miejscowości i miasta, w których BGŻ ma swoje oddziały, zaś BNP Paribas jest silniej obecny w dużych miastach. Zamierzamy zamknąć ok. 100 oddziałów w połączonym banku, tak, aby docelowo liczba oddziałów była w granicach 500. Ale nie wykluczamy otwierania nowych oddziałów" - powiedział Bujak.

Wcześniej bank informował, że w wyniku ugody ze związkami zawodowymi  zwolni w ciągu dwóch lat do 1800 osób.

Prezes BGŻ BNP Paribas Józef Wancer poinformował, że obecnie bank skupia się na procesie integracyjnym, ale jednocześnie buduje mocny model biznesowy, który zapewni pokaźny wzrost biznesu. Nie wykluczył jednak, że nowy właściciel - francuski BNP Paribas będzie poszukiwał na polskim rynku kolejnego celu przejęcia.

"W tej chwili najważniejsze jest, by kontynuować działalność biznesową i jak najszybciej zakończyć projekty integracyjne. Są różne opcje wzrostu - po to stworzyliśmy bank uniwersalny i 5 linii biznesowych, by mieć warunki wzrostu. Jesteśmy jeśli chodzi o sumę bilansową razem więksi i nasze możliwości są dużo większe jeśli chodzi o produkty i usługi. Są możliwości konsolidacji i nie wykluczamy ich. Będziemy rozpatrywać wszelkie metody i opcje" - powiedział Wancer.

Obserwujemy, co się dzieje na rynku, ale obecnie skupiamy się na konsolidacji, dodał.

Bank BGŻ BNP Paribas jest 7. co do wielkości bankiem z łącznymi aktywami na poziomie 63,6 mld zł. Wartość depozytów wyniosła 46,8 mld zł, a kredytów 49,8 mld zł na koniec 2014 r.

Przychody banku pro-forma wyniosły 2,4 mld zł, a wynik brutto 349 mln zł w 2014 r. Wskaźnik koszty do dochodów wyniósł 68% na koniec ub. r. Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,6% na koniec ub. r.